Vývoj

ems_development_plVývoj softwaru, hardwaru a rozvržení výroby

Naši vývojoví inženýři mají obsáhlé know-how. Pokrývá všechny dílčí oblasti od konstrukce (rozvržení a mechanická konstrukce) až po vývoj hardwaru a softwaru. Systémy / konstrukční skupiny mohou být interně testovány ve vlastních laboratořích. Sem patří dlouhodobé zkoušky, testy EMC a prověřování spolehlivosti, klimatické odolnosti, mechanické pevnosti a optických vlastností.

Pro úspěch a hospodárnost výrobku je dále rozhodující intenzivní a stálá spolupráce inženýrů ve vývoji a výrobě. Při rozvrhování výroby je velký důraz kladen na to, aby do všech stádií vývoje byly současně zapojeny různé vývojové oblasti, čímž se za technických a ekonomických podmínek zaručí optimální vyrobitelnost i zajištění kvality výrobků a procesů. Jen tak je možné vyrobit produkt, který uspokojí zákazníka i podnikatele. Předpokladem tohoto úspěchu je mj. také optimální výběr materiálu.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je testována ve vlastních laboratořích.