Rozwój

ems_development_plRozwój software, hardware oraz layout produkcji

Know-how naszego zespołu inżynierów zajmujących się rozwojem jest obszerny i kompleksowy. Wspierają oni wszystkie obszary częściowe, zaczynając od konstrukcji (layout oraz konstrukcja mechaniczna), a kończąc na projektowaniu hardware oraz software. W naszych zakładach systemy/podzespoły można poddawać licznym testom, które przeprowadzane są we własnych laboratoriach. Mówiąc o testach mamy na myśli testy wytrzymałości, test zgodności elektromagnetycznej, test ESD, jak i kontrole niezawodności, odporności na zmieniające się warunki klimatyczne, wytrzymałości mechanicznej oraz cech optycznych.

Decydujące znaczenie dla powodzenia oraz ekonomiczności produktu ma intensywna oraz nieprzerwana współpraca pomiędzy inżynierami ds. rozwoju i projektowania a inżynierami ds. produkcji. Podczas przygotowania layoutu produkcji dużą uwagę przywiązuje się do tego, aby we wszystkich stadiach rozwoju włączone zostały najróżniejsze obszary projektowania. Wszystko po to, aby móc zagwarantować zarówno optymalne możliwości produkowania przy różnych uwarunkowaniach technicznych i ekonomicznych, jak również zabezpieczyć jakość produktu i procesu. Tylko w ten sposób można stworzyć produkt, który jest w stanie zadowolić zarówno klienta, jak i finalnego użytkownika. Warunkiem tego sukcesu jest także m.in. optymalny wybór materiałów.