Řízení materiálu a síť dodavatelů

ems_material_1Pomocí našich ústředních a místních nákupních kanceláří vyhledáváme a kvalifikujeme spolehlivé dodavatele po celém světě. Nezávisle na hardwarových a softwarových komponentách i službách jsou naše požadavky na dodavatele sice velmi vysoké, avšak vždy zcela reálné.

Kromě klasických úkolů spojených s nákupem neustále sledujeme příslušný vývoj cen ve všech segmentech nákupu. Tím vždy dosáhneme konkurenceschopnosti nákupní ceny pro své zákazníky. Správu smluv, které se týkají všech témat nákupu, logistiky a kvality, provádějí podnikoví právníci.

Stálý monitoring eviduje pomocí individuálně vyvíjených procesů a procesů s podporou IT všechna potřebná klíčová data dodavatelů, čímž zajišťuje účinný controlling dodavatelů a včasnou detekci změn na trhu.

ems_material_2Výhodou pro vás jsou zkušenosti našich zaměstnanců v oblasti nákupu materiálu stejně jako léta budované propojení se spolehlivými a kvalifikovanými dodavateli po celém světě. Ti byli v průběhu let kvalifikováni přímo na místě pomocí efektivního rozvojového programu pro dodavatele a pravidelných auditů. Navíc se naučili ještě více vycházet vstříc specifickým požadavkům zákazníků, čímž bylo možné neustále optimalizovat nákupní postupy. Sourcing prostřednictvím on-line dodavatelské platformy, vyvinuté pro naše potřeby, umožňuje snadné vyhodnocení a srovnatelnost různých nabídek. Výhody tohoto elektronického tržiště završují elektronické aukce.

Vedle centrálního nákupu v německém Daunu máme další lokální nákupní týmy a kompetenční centra v Asii a Evropě. Tímto způsobem zaručujeme svým zákazníkům vysokou flexibilitu. Dlouhodobá spolupráce s mezinárodními výrobci a dodavateli probíhající ve vzájemné důvěře se vyplácí v podobě kvality a dostupnosti komponent a přináší své ovoce v konkurenceschopném řízení cen.