Dělení desek plošných spojů

ems_depanelisation_plHladké a bezprašné dělení desek plošných spojů PCB je u nás prováděno bez pnutí prostřednictvím stříhání, frézování nebo kruhových nůžek, čímž jsou desky s plošnými spoji vystavovány co nejmenšímu napětí.

V případě stříhání např. vniknou dva dělicí nože současně shora a zdola do desky plošných spojů, takže „vytlačení materiálu“ nepůsobí na vlastní desku s plošnými spoji, nýbrž na odpadový pruh. Deska s plošnými spoji je přitom fixována tak, aby deska ani součástky, které jsou na ní, nebyly při rozdělování vystaveny napětí.