NAŠE FILOSOFIE

ems_philosophy_1bNaše cíle se vyznačují svou trvalostí!

Náš koncern se v posledních třech desetiletích velmi úspěšně a organicky rozrostl. Této strategie bychom se chtěli držet i v budoucnosti. Proto již mnoho let školíme odborníky v téměř všech oblastech podnikání. Náš koncern charakterizuje filosofie „vysoké diferenciace oblastí podnikání a z toho vyplývajících nejrůznějších segmentů výrobků a služeb“. Ta je zárukou úspěšného vývoje podniku v posledních letech. Schopnost rozvoje naší konkurenceschopnosti zaručuje vysoký stupeň diferenciace.

ems_philosophy_2Spolupráce v kvalifikovaném a motivovaném týmu!

Naši zaměstnanci jsou vstřícní k zákazníkům, jednají efektivně, vyznačují se enormně vysokou flexibilitou a mnozí mají zkušenost zahrnující i několik desítek let. Nejvyšší prioritou našeho týmu je zabezpečit prvotřídní kvalitu výrobků a procesů, aby bylo možné zákazníkovi úspěšně poskytnout specifické koncepty řešení vytvořené s nejnovější výrobní technikou a postarat se o vysokou spokojenost zákazníka.

Celý náš tým jedná v zájmu zákazníka a pomocí podnikatelského myšlení a jednání se vyrovnává s různými stanovenými cíli. To vyžaduje stálý proces zlepšování ve všech oblastech našeho podnikání. V úzké spolupráci a prostřednictvím intenzivní kooperativní komunikace se všemi, kdo se na projektu interně i externě podílejí, úspěšně realizujeme nejrůznější požadavky zákazníků – volně, dle partnerského hesla „Your Vision – Our Mission“.

Zajistíme poradenství, které vychází vstříc zákazníkovi, a zaručíme konkurenceschopnou tvorbu cen pro vaše specifické požadavky.

Sociální angažovanost

TechniGruppe se zasazuje o lidi v oblastech, kde má své pobočky. Podporuje společenská, kulturní a sociální zařízení a aktivně integruje do výrobního procesu dílny pro fyzicky, duševně a psychicky postižené osoby. Tyto dílny jsou certifikované podle DIN EN ISO 9001 a přebírají část montáže přístrojů. Lidé jsou vděčni, že se mohou aktivně účastnit pracovního, a tím i sociálního života a odvádějí svůj dík v podobě pečlivé a precizní práce.

Dílny pro osoby s postižením svou prací poskytují významný přínos pro společnost, ale na druhé straně jsou také hospodařícím podnikem, který musí najít správnou vyváženost mezi hospodárností a lidskostí. Lidé v dílnách mají specifické potřeby, takže procesy musejí být utvářeny s ohledem na jejich postižení a zároveň brát v potaz technologický pokrok. Kvalitativní kontroly na závěr montáže ukazují, že tato koncepce skvěle vychází. Tímto způsobem pro náš koncern pracuje celkem několik stovek lidí, kteří takto získají novou perspektivu ve svém životě.

ems_philosophy_4_plVýroba a ochrana životního prostředí

Téma ochrany životního prostředí dnes zaujímá stále významnější postavení. Mnoho lidí se chce podílet na vytváření o něco „zelenějšího“ světa. Také firemní filosofie Technigruppe připisuje ochraně životního prostředí zvláštní význam, neboť jsme si jako globální podnik vědomi své zodpovědnosti vůči životnímu prostředí a společnosti. Z tohoto důvodu vynakládáme během celého procesu vývoje a výroby všechny síly na to, abychom pracovali co nejekologičtěji a vyráběli energeticky účinné přístroje.

K ekologické výrobě například patří to, že jsou všechny přístroje vyráběny bez olova, a také při lakování jsou používána jen barviva neobsahující ředidla a na vodní bázi.