Reference

Pro tyto zákazníky již byly vyvinuty a zhotoveny kompletní přístroje nebo za ně byly přímo či nepřímo převzaty dílčí oblasti hodnotového řetězce:

ems_references_1b