kvality

Realizaci našich vysokých požadavků na kvalitu zaručují certifikované systémy řízení kvality, které jsou zčásti platné napříč pobočkami. Politika kvality je stále kontrolována a v případě potřeby přizpůsobována požadavkům trhu a zákazníků. Maximální kvalita výrobků na všech úrovních je zajišťována procesními audity s cílem neustálé optimalizace procesů. Navíc jsou prováděny pravidelné procesní audity v úzké spolupráci se zákazníky.

Poznatky získané z neustálých kontrol produktové a procesní způsobilosti plynou opět přímo do výroby. Díky stálé optimalizaci procesů a příslušně vysokému stupni automatizace se podařilo dosáhnout enormně vysoké produktivity a efektivity.

Certifikace a směrnice v rámci výrobního sdružení:

–          DIN EN ISO 9001

–          IPC-A610D