Kontakt

ems_contact_1Zapraszamy do skorzystania z kompetencji naszych ekspertów oraz naszego doradztwa!

 

 

E-mail: ems-projects@technisat.com

TechniSat Digital Sp. z o.o. | ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie | Polska / Poland

 

lub poprzez formularz kontaktowy:

imie  :  *
nazwisko  :  *
firma  :  *
adres e-mail  :  *
dotyczy  :  *
wiadomosc  :  *
 

 

Firma, kontakt i kwestie prawne

Firma

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
TechniPark
D-54550 Daun / Germany
Zarząd:
Peter Lepper, Stefan Kön, Beatrix Simon-Ludwig
Sąd rejonowy:
Amtsgericht Wittlich HRB 11561
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego:
DE 149 932 421

Kontakt

Centrala firmy
Telefon +49 – (0)6592 / 712-600
Faks +49 – (0)6592 / 4910
manufacturing-service@technisat.de

Kwestie prawne
© TechniSat Digital GmbH – Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie dane bez gwarancji. Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje, filmy oraz ich rozmieszczenie na www.technigroup-ems.pl podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie marki TechniSat lub chronionego znaku firmowego TechniSat, a w szczególności rozpowszechnianie produktów pirackich w powiązaniu z nazwą TechniSat jest karalne. Tworzenie linków do stron TechniSat jest dozwolone, jeżeli strony, na których został umieszczony nasz link, nie zawierają treści reklamowych oraz linków do reklam. Zabronione jest cross-linking (tworzenie linków do poszczególnych grafik) w celu ich wykorzystania. Niestosowanie się do powyższego (przepisów prawa autorskiego) będzie podstawą do wszczęcia przez firmę TechniSat postępowania na drodze sądowej.

Informacja szczególna Sąd Okręgowy w Hamburgu [Landgericht Hamburg] swoim wyrokiem z dn. 12 maja 1998 r. orzekł, iż umieszczanie jakiegokolwiek linku wiąże się z ewentualnym ponoszeniem współodpowiedzialności za treści połączonej linkiem strony. Można temu zapobiec, tak orzekł Sąd Okręgowy, jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od owych treści. Na swoich stronach mamy odnośniki (linki) do innych stron internetowych. W przypadku wszystkich tych linków obowiązuje następująca zasada: Firma TechniSat Digital GmbH oświadcza wyraźnie, iż nie ma żadnego wpływu na kształt oraz treści linków znajdujących się na jej stronie. Stąd też firma TechniSat dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści, do których prowadzą linki umieszczone na www.technigroup-ems.pl i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich linków obecnych na naszych stronach internetowych oraz wszystkich treści stron, do których prowadzą nasze banery i linki.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej Informacje zamieszczone na tej stronie zostały dokładnie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Jednak Firma TechniSat nie może ponosić odpowiedzialności oraz gwarantować, iż wszystkie zamieszczone dane są kompletne, prawidłowe oraz najbardziej aktualne. Odnosi się to głównie do linków stron, do których są bezpośrednie lub pośrednie odniesienia. Wszystkie dane mogą – bez wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie – zostać zmienione, usunięte bądź uzupełnione.